-8%

Máy Tính Bàn

HP ProOne 400 G4 core i3

13,000,000.00  12,000,000.00 

Máy Tính Bàn

HP Z220 Intel Xeon

5,200,000.00 

Máy Tính Bàn

Máy trạm workstation

6,000,000.00 

Máy Tính Bàn

PC Dell 9020 SFF

8,000,000.00 

Máy Tính Bàn

workstation Dell T1700

3,200,000.00